Fasadrenovering av kvalité

Hem » Puts-, plåt & byggtjänster

En ny och fräsch fasad gör hela skillnaden

En fasadrenovering kräver förberedelse, vi hjälper dig att analysera och bedöma konditionen på fasaden, bestämma metod, material som till exempel grovputs, ytputs/färg och grundning. Vi sammanfattar utförande i samråd med ägaren.

När det kommer till fasadputs och renovering vet vi vad som krävs samt vad som är kostnadseffektivt. För GR Fasadputs AB är det bara det bästa som är gott nog åt våra kunder. Vårt upptagningsområde är Varberg, Göteborg och Falkenberg med omnejd.

Begär offert

Våra tjänster

Nyputs

Nyputs

Nyputs gäller vid nybyggnation och när befintlig puts inte går att renovera.
Vi använder enbart P-Märkta Putssystem.

1, 2-stegstätade luftade fasadsystem
StoVentec Fasadsystem
Capatec ct-vento E Fasadsystem

2, Puts på tegel,lecasten,bef puts
Sto Nordic Fasadsystem
Caparol Solid

3, Puts med tilläggsisolering 2-stegstätad dränerad isolering
Sto Guard Stomskydd
Sto Vario D+
Caparol Duo

Putsrenovering

Vi är specialiserade på putsade fasader. Vi åtar oss alla typer av fasader, från speciellt kulturklassade fastigheter till putsning av nyproduktioner. 

En fasadrenovering kan omfatta allt från rengöring av fasaden med högtryckstvättning till putsning och målning. Renoveringen kan innebära att man enbart lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden med lämplig färg. Men om den putsade fasaden är i dålig kondition kan det bli nödvändigt att avlägsnar all puts ända in till stommen på huset och därefter putsa om fasaden, enligt dina önskemål. 

Vi arbetar med all typ av puts. Vi erbjuder rådgivning om vad fasaden behöver och lyssnar på vad du som beställare vill uppnå.

Tilläggsisolering

När det gäller tilläggsisolering kan vi tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast.
Tilläggsisolering där vi isolerar fasaden utförs om fastigheten känns dragig och kall och för att se över höga driftkostnader. 

Murning

Ett äkta hantverk get ett enastående snyggt resultat när du beställer våra murningstjänster. Vi murar stommar, inner- och ytterväggar, husgrunder och jobbar med tegel och block. Att mura fasaden med tegel är bra för att motverka mögel och är bra som ljudisolering.

Fasadmurning

Tegel är ett material vars popularitet har ökat. Med dagens metoder ges en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt.

Murade fasader är en av våra specialiteter. Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad. 

Vi murar även invändigt och arbetar med alla tegelsorter.

Plåtarbeten

Plåtarbeten utförda på ett effektivt och mycket noggrant vis. Vi har erfarenhet av alla former av plåtarbeten, plåttak och taksäkerhet.
Hängrännor, stuprör och allt som gäller ditt tak.

Fasadmålning

Vi rekommenderar att sydväggen målas om vart sjunde år. I övrigt klara fasaden sig fint mellan 10-15 å beroende på var i landet den står. GR Fasadputs AB hjälper fastighetsägare med fasadmålningen.

För ett snyggt helhetsintryck vid fasadmålning kan det vara lämpligt att vi även utför målning av trappräcken och fönsterkarmar. Vi sköter även grunden skulle den vara putsad och behöver renoveras vid eventuella sprickor och avsluta med ett nytt lager av sockel- eller silikatfärg.

Klottersanering

Anlita oss på GR Fasadputs AB när ni behöver klottersanering. Snabb klottersanering är rekommenderat då det kan minska klottrarens motivation att fortsätta. 

Vi kan snabbt vara på plats för att göra en analys av situationen och bedöma rätt arbetsmetod och sedan utföra saneringen. Kontakta oss!

Fasadblästring

Ett mycket kostnadseffektivt sätt att restaurera en träfasad istället för att skrapa hela ytan; bortblästring av färg från det yttersta lagret. Fördelarna är att det är tidseffektivt vid större ytor.

Med miljöhänsyn och de gällande lokala förordningarna tar vi även med i offert att vi ombesörjer att själva arbetsplatsen kläs in och ser till att avfallshanteringen går rätt till.

Snickeriarbeten

Vi byter ut enstegstätade putsfasader till träfasader och utför även tak- och fönsterbyten med mera.

Kostnadsfri offert

Vi bjuder på offerten! Skicka in din offertförfrågan med så mycket information som möjligt så bokar vi in ett besök en dag och tid som passar dig.

Begär offert