Allt inom fasadrenovering

Låt oss fräscha upp din fasad

En fasadrenovering kräver förberedelse, vi hjälper dig att analysera och bedöma konditionen på fasaden, bestämma metod, material som till exempel grunding, grovputs och ytputs/färg. Vi sammanfattar utförande i samråd med ägaren. När det kommer till fasadputs och renovering vet vi vad som krävs samt vad som är kostnadseffektivt. För Gr Fasadputs AB är det bara det bästa som är gott nog åt våra kunder. 

 
 • Nyputs
   
 • Putsrenovering
  Vi är specialiserade på putsade fasader. Vi åtar oss alla typer av fasader, från speciellt kulturklassade fastigheter till putsning av nyproduktioner. 

  En fasadrenovering kan omfatta allt från rengöring av fasaden med högtryckstvättning till putsning och målning. Renoveringen kan innebära att man enbart lagar skadad puts och sedan färgar om fasaden med lämplig färg. Men om den putsade fasaden är i dålig kondition kan det bli nödvändigt att avlägsnar all puts ända in till stommen på huset och därefter putsa om fasaden, enligt dina önskemål. 

  Vi arbetar med all typ av puts. Vi erbjuder rådgivning om vad fasaden behöver och lyssnar på vad du som beställare vill uppnå. 

   
 • Tilläggsisolering
  När det gäller tilläggsisolering kan vi tilläggsisolera på alla typer av underlag; puts, trä, tegel osv. Vi tilläggsisolerar med mineralull likväl som med cellplast.

   
 • Murning
   
 • Fasadmurning
  Tegel är ett material vars popularitet har ökat. Med dagens metoder ges en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt.


  Murade fasader är en av våra specialiteter. Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad. 

  Vi murar också invändigt och arbetar med alla tegelsorter.  
 • Plåtarbeten

 

Kontakta oss även för fasadmålning, klotterrengöring, fasadblästring och snickeriarbeten.

isolering